ტელეფონი: 551 400 467
მისამართი: ქ. თელავი
ელ. ფოსტა: info@zavoli.ge